Jahresprogramm

Datum Uhrzeit Anlass Ort
14.04.2018 18.00 EVENSONG Johanniterkirche Rüdigheim
       
22.06.2018 22.00 JOHANNISFEST / 14. Nachtkonzert, Chorsätzen aus dem Norden Kirche Ostheim
04.07.2018   Chorreise nach Riga  
29.09.2018 18.00 EVENSONG Johanniterkirche Rüdigheim
09.11.2018  20.00 "Ess brent!" Konzert zur Erinnerung an den 9.11.1938  Kirche Ostheim
23.12.2018 17.00 21. WEIHNACHTSKONZERT  Kath. Kirche Windecken